Ny nettside

Litteraturhuset i Odda har fått ny nettside. Den nye sida heiter www.litthusodda.no.